EKAF

EKAF:s organisation

EKAF- Eskilstuna Kommun Anställdas Fritidsförening är till för alla anställda i Eskilstuna kommunkoncern.
Även personer som arbetat i kommunen eller något av de kommunala bolagen och nu är pensionärer kan vara medlemmar, under förutsättning att de var medlemmar när de gick i pension.

Föreningens mål är att främja medlemmarnas fysiska och psykiska utveckling genom att:

  • Stimulera och inspirera medarbetarna till en aktiv fritid
  • Öka trivseln och arbetsglädjen
  • Bidra till en vi-känsla bland medarbetarna
  • Höja attraktionsvärdet på kommunen som arbetsplats
  • Bidra till att medarbetarna hittar "lusten och livsglädjen"
  • Stödja medarbetarna till att få ett hälsosamt hållbart arbetsliv

EKAF försöker att hitta på aktiviteter efter önskemål från medlemmarna, i dagsläget omkring 3 700 medlemmar.

Sidan uppdaterades:

Foto gamla staden Eskilstuna med blå EKAF logga

Telefontider
måndag-torsdag kl. 8.00-15.00

fredag kl 08.00-12.00

016-710 24 60

E-post
ekaf@eskilstuna.se

Postadress
Stadshuset, utvecklingsenheten västra flygeln plan 3
631 86 Eskilstuna

 

Facebook logga

Telefon

016-710 24 60

Telefontider:

måndag-fredag kl. 8.00-15.00

Postadress

EKAF

Vakteln vån 3
Alva Myrdals gata 3D
631 86 Eskilstuna

E-post

ekaf@eskilstuna.se